Działalność Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia

zebranie inauguracyjne w dniu 19 stycznia 2004 r., na które przybyli zaproszeni goście: dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji – Prof. dr hab. S. L. Stadniczenko, zastępca dyrektora – dr T. Cielecki, sędzia sądu rejonowego w Opolu – A. Jabłoński i specjalista działu obsługi prawnej oddziału ZUS w Opolu – M. Bartnicki. Referat inauguracyjny na temat pojęcia sprawiedliwości społecznej wygłosił Opiekun Koła – dr Kamil Antonów;

• zebranie w dniu 1 marca 2004 r., na które przybyli zaproszeni goście: kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – Prof. dr hab. S. Grycner oraz dr B. M. Ćwiertniak. Referat na temat aktywizacji bezrobotnych absolwentów wygłosił student B. Wąsiński;

• zebranie w dniu 15 marca 2004 r., na które przybył zaproszony gość: inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – T. Krzemienowski i wygłosił referat na temat pojęcia wypadku przy pracy;

• na zaproszenie sędziego sądu rejonowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych A. Jabłońskiego w dniu 5 kwietnia 2004 r. członkowie Koła uczestniczyli w rozprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu;

• spotkanie z pracownikami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w dniu 26 maja 2004 r. na temat form i metod wsparcia udzielanych przez urzędy pracy bezrobotnym absolwentom;

• spotkanie z dyrektorem i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w grudniu 2004 r. na temat form i metod wsparcia udzielanych przez urzędy pracy bezrobotnym absolwentom;

• na zaproszenie sędziego sądu rejonowego – przewodniczącego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych dra Andrzeja Jabłońskiego w dniu 13 kwietnia 2005 r. członkowie Koła uczestniczyli w rozprawach z zakresu prawa pracy w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu

• udział w warsztatach organizowanych przez Samorząd Studencki w ramach Dni Praw Człowieka 4-5 kwietnia 2006r., na temat „Co to są prawa człowieka” i „Przeciwdziałanie dyskryminacji” prowadzone przez trenera Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pana Zenona Kołodzieja

• zebranie w dniu 20 marca 2006r. na które przybył zaproszony gość radca prawny pan M. Bartnicki współautor „Komentarza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” . Referat na temat „Renty rodzinnej w zakresie wdowa- wdowiec” wygłosiła studentka Ewa Piechota

• spotkanie otwarte dla studentów Instytutu dnia 6 kwietnia 2006r., z pracownicami Powiatowego Urzędu Pracy, na temat „Aktywizacji bezrobotnych absolwentów”. Na spotkaniu zostały przedstawione zagadnienia związane z podjęciem staży, a także możliwości pracy za granicą

spotkanie z p. Tomaszem Krzemienowskim (starszy inspektor pracy) pracownikiem Powiatowej Inspekcji Pracy na temat "Pojęcia wypadku przy pracy"- 29 maja 2006r.

udział w debacie "Równi w pracy - to się opłaca" zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Opolu, będącej częścią projektu Gender Index. Celem spotkania było przedstawienie problemów związanych z polityką równouprawnienia kobiet na polskim rynku pracy oraz promocja hasła równych szans i rozwoju kobiet. Spotkanie odbyło się 25. października 2006r.