Kontakt z Prezydium
Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia
e- mail: nzoltkowska@op.pl