Prezydium Koła Naukowego Prawa Pracy I Zabezpieczenia Społecznego Iustitia

Opiekun: dr Kamil Antonów
Przewodnicząca: Natalia Żółtkowska
Wiceprzewodniczący: Ewa Piechota